See All Categories

See more

Chính sách đổi trả & hoàn tiền

I.Chính sách đổi trả

1/ Điều kiện áp dụng đổi, trả, bổ sung:
 
DERMARETIME chỉ nhận trả sản phẩm trong trường hợp không có sản phẩm cùng loại và cùng mã để đổi cho Quý khách và cho những trường hợp phát sinh lỗi từ sản phẩm như sau:

Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã (do sai sản phẩm) so với đơn đặt hàng.
Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (lỗi về thiết kế, nội dung, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, nứt vỡ v.v.).
Sản phẩm hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho Quý khách.

2/ Thời gian đổi/ trả/ bổ sung:


DERMARETIME chỉ nhận đổi/ trả sản phẩm khác cùng loại, cùng mã sản phẩm, hàng đổi/ trả phải còn nguyên bao bì, chưa qua sử dụng, còn tem mác, hoá đơn, kèm theo sản phẩm được tặng kèm (nếu có).

Hàng hoá tuyệt đối không có dấu hiệu đã qua sử dụng

Thời gian thực hiện đổi/ trả/ bổ sung trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận sản phẩm

Để thuận tiện cho việc đổi/ trả/ bổ sung, Quý khách vui lòng quay video khi mở thùng hàng. Quý khách vui lòng thông báo và cung cấp hình ảnh sản phẩm cho DERMARETIME ngay khi gặp vấn đề về sản phẩm.

3/ Cách thức đổi/ trả/ bổ sung

Bước 1: Khi phát sinh nhu cầu đổi/ trả/ bổ sung, Quý khách cần liên hệ đến DERMARETIME qua kênh Hotline/ Zalo: 0909529895

Bước 2: DERMARETIME sẽ tiếp nhận yêu cầu đổi/ trả và phản hồi hướng giải quyết nhanh nhất có thể (hoặc trong khoảng thời gian đã được đồng thuận với Quý khách) kể từ khi nhận được yêu cầu của Quý khách.

Khách hàng cần lưu ý về việc giữ nguyên tình trạng, bao bì sản phẩm. Việc giữ nguyên tình trạng bao bì sản phẩm bao gồm: sản phẩm còn nguyên vẹn bao bì, hộp, phụ kiện kèm theo, quà tặng kèm theo, hướng dẫn sử dụng kèm theo. Sản phẩm chưa có dấu hiệu can thiệp, sử dụng cũng như sửa chữa.

Chi phí phát sinh do đổi/ trả/ bổ sung sản phẩm:
- Trong trường hợp lỗi từ phía DERMARETIME, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển

- Trong trường hợp do nhu cầu cá nhân, Quý khách muốn đổi sản phẩm khác Quý khách sẽ chịu hoàn toàn chi phí trả hàng và giao sản phẩm mới. DERMARETIME sẽ thông báo chi phí phát sinh cho Quý khách

II. Chính sách hoàn tiền

Khi đơn hàng của Quý khách sẽ được hoàn tiền khi:

- Sản phẩm hết hàng

- Sản phẩm nhận bị lỗi từ phía DERMARETIME


DERMARETIME sẽ tiến hành hoàn tiền vào thẻ tín dụng/ ATM/ Ví điện tử mà Quý khách đã sử dụng khi thanh toán, thời gian hoàn tiền tùy thuộc vào Ngân hàng phát hành thẻ.

Nếu sau 15 ngày làm việc mà vẫn chưa nhận được số tiền hoàn lại, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0909529895 để được hỗ trợ

Lưu ý: DERMARETIME chỉ hoàn tiền cho Quý hách khi đã nhận được hàng trả lại đáp ứng điều kiện trên
---
I. The return policy

1/ Condition of EXCHANGE/ REFUND/ ADD ORDERS:

DERMARETIME only agree to EXCHANGE/ REFUND/ ADD when:
- Products have their own labels and in perfect conditions
- Product is broken by manufacturer's fault (design, internal error) tolerance, different from the manufacturer's stated quality standards) or defects during transport (deformed, scratched, cracked etc.).
- Expired Product

2/ Time of EXCHANGE/ REFUND/ ADD ORDERS:

DERMARETIME exchange/ return products of the same type, exchanged/paid goods must remain in whole packaging, unused, and stamps, receipts, sample gifts (if any).

Products have their own labels and in perfect conditions

Time of EXCHANGE/ RETURN within 07 days from the shipping date of your order to return your purchase

For the convenience to exchange/ return/ add more products, Customer please make Video when opening your package. Please inform DERMARETIME and provide the product image as soon as there is a product problem.

 3/ How to EXCHANGE/ REFUND/ ADD ORDERS:

Step 1: When Customer make requirements of exchange/ refund/ add orders, you need contact DERMARETIME via Hotline/ Zalo channel: 0909529895

Step 2: DERMARETIME will receive exchange/return requests and feedback as soon as possible

Customers need to keep packaging status of the product includes: the product is intact packaging, boxes, attached accessories, accompanying gifts, accompanying instructions for use.

Costs arising from exchange/pay/add products:

- In case of false from DERMARETIME, we'll pay the delivery fees

- In case of Personal needs, customers want to change your other goods, Customers will pay for the delivery fee and extra fee of the new product (if any). DERMARETIME will inform you of the expenses incurred.

---
I. 반품 정책

1/ 교환/환불/추가 주문 조건:

DERMARETIME 는 다음 경우에만 교환/환불/추가에 동의합니다.
- 제품에는 자체 라벨이 있으며 완벽한 상태.
- 제품은 제조사의 결함(설계, 내부 오류 공차, 제조사가 명시한 품질 표준과 다른) 또는 운송 중 결함(변형, 긁힘, 균열 등)으로 인해 파손.
- 만료된 제품

2/ 교환/환불/추가 주문 시간:

DERMARETIME 교환/반품, 교환/결제된 상품은 사용하지 않은 상태로 포장되어 있어야 하며 우표, 영수증, 샘플 선물(있는 경우)이 있어야 합니다.

제품에는 자체 라벨이 있으며 완벽한 상태.

주문의 배송일로부터 07일 이내에 교환/반품하여 구매품을 반품하는 시간.

교환/반품/추가할 수 있는 편의를 위해 고객은 패키지를 개봉할 때 동영상을 제작하십시오. DERMARETIME 에 제품 문제가 생기면 바로 제품 이미지를 알려주시기 바랍니다.

 3/ 주문 교환/환불/추가 방법:

1단계: 고객이 교환/환불/주문 추가 요건을 설정할 경우 핫라인/Zalo 채널을 통해 DERMARETIME 에 연락해야 합니다. 0909529895

2단계: DERMARETIME 는 가능한 한 빨리 교환/반품 요청 및 피드백을 받습니다.

고객은 제품의 포장 상태를 유지해야 합니다. 제품 포장 상태, 상자, 부속품, 선물, 사용 지침서 등입니다.

교환/결제/추가 제품에서 발생하는 비용:


- 개인적인 필요에 따라 고객이 다른 제품을 변경하고자 할 경우, 고객은 새 제품의 배송비 및 추가 수수료를 부담합니다. DERMARETIME 에서 추가 비용에 대해 안내할 것입니다. 

---

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close